Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Podsedice
ObecPodsedice

Prohlášení o ochraně osobních údajů

KAMEROVÝ SYSTÉM V OBCI - SPORTOVNÍ AREÁL - HŘIŠTĚ Typ: PDF dokument, Velikost: 460.8 kB

 

Potřebuji vyřídit (GDPR)

GDPR – informace o zpracování osobních údajů

 

Vážení občané,

v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás náš úřad dovoluje informovat o postupech zpracovávání a zásad ochrany vašich osobních údajů.

1. Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je: Obec Podsedice, Podsedice 29, 411 15 Třebívlice, e-mail: ou_podsedice@volny.cz, tel.: 416 594 240

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jako orgán veřejné moci, musíme mít dle Nařízení GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Mgr. Martina Šenfeldrová,
e-mail: senfeldrova-dpo@seznam.cz

Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Z jakého důvodu zpracovává Obec Podsedice vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme výlučně na základě právního titulu v souladu s čl. 6. Nařízení GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány především (ne výhradně) za účelem:

  • plnění smlouvy – GDPR, čl. 6., písm. b),
  • splnění právních povinností, které nám ukládá platná legislativa ČR (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů především) - čl. 6., písm. c) GDPR
  • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni – GDPR, čl. 6 odst. 1 písm. e).

Můžeme také zpracovávat vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu. V takovém případě máte právo kdykoli souhlas odvolat, nicméně tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto uděleném souhlasu před jeho odvoláním. Jednoduše řečeno to znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

4. Kdy předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům?

V případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí zpracování dat).

5. Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

6. Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování a platných zákonných lhůt, případně po dobu stanovenou vnitřními předpisy (především dle schváleného spisového a skartačního řádu).

7. Jaká mám práva plynoucí ze zpracování osobních údajů a kde je můžu uplatnit?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom:

  • vám umožnili přístup k vašim osobním údajům, tzn., že nás můžete požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a v případě kladné odpovědi, nás můžete požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů, případně vyžádat si kopii zpracovávaných informací.
  • opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné.
  • vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování.

Na správce je možné se k uplatnění Vašich práv v oblasti osobních údajů obracet e:mailem: ou_podsedice@volny.cz nebo můžete zvolit způsob osobní návštěvy obecního úřadu. Máme, ale za povinnost vás informovat, že svou totožnost musíte doložit, a proto Vás může pověřený pracovník vyzvat k předložení dokladu, který jednoznačně potvrdí vaší identitu (například OP, pas)

Veškeré žádosti k využití vašich práv naleznete na webových stránkách.

8. Kolik musím zaplatit a kdy se mi dostane odpovědi?

Zpracování žádosti je bezplatné, nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. v případě přenesení osobních údajů na disk můžeme požadovat uhradit cenu disku).

Úřad má povinnost vás informovat do jednoho měsíce od doby, kdy byla žádost přijata zaměstnancem obecního úřadu. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit

Pokud se domníváte, že nezákonně nakládáme s vašimi osobními údaji, nesouhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů, včetně fotografií na našich webových stránkách nebo sociální síti, můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Zároveň máte právo, podat stížnost u dozorového orgánu, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pro více informací o zpracování vašich osobních údajů, jsou na webových stránkách k dispozici Agendy OÚ Podsedice.

Potřebné formuláře Vám na vyžádání zašleme e-mailem. O zaslání žádosti pište na ou_podsedice@volny.cz. Jedná se následující: 

- žádost o omezení zpracování osobních údajů 

- žádost o opravu osobních údajů 

- žádost o potvrzení přístupu k osobním údajům 

- žádost o přenositelnost dat 

- žádost o výmaz osobních údajů 

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

obec PODSEDICE